Hľadajte podľa filtra Caple

SBS002

Hľadajte podľa chladničky Caple

CAFF19BK

Filtre do amerických chladničiek Caple

SBS002
(4812 817 29632), Whirlpool, Kemflo

SBS002 (4812 817 29632) Whirlpool, Kemflo x1 Chladničkový Filter

Originálny vodný filter

od 45,99 €

Viac Info >

5231JA2012A
(BL-9808), Universal LG

5231JA2012A (BL-9808) Universal LG x1 Filter na vodu

Originálny vodný filter

od 25,99 €

Viac Info >

UKF8001
PUR (PuriClean II), Cuno Inc.

UKF8001 PUR (PuriClean II) Cuno Inc. x1 Chladničkový Filter

Originálny vodný filter

od 38,99 €

Viac Info >

5231JA2010B
(3890JC2990A), LG, Microfilter Ltd.

5231JA2010B (3890JC2990A) LG, Microfilter Ltd. x1 Vodný filter

Originálny vodný filter

od 28,99 €

Viac Info >

DA2010CB
Universal, Microfilter

DA2010CB Universal Microfilter x1 Filter na vodu

Náhradný vodný filter

od 27,99 €

Viac Info >

SBS004
4812 817 19243, KitchenAid, Kemflo

SBS004 4812 817 19243 KitchenAid, Kemflo x1 Chladničkový Filter

Originálny vodný filter

od 45,99 €

Viac Info >

PuriClean III
UKF9001AXX, Cuno Inc.

PuriClean III UKF9001AXX Cuno Inc. x1 Vodný filter

Originálny vodný filter

od 52,99 €

Viac Info >

USC009
4812 817 18406, Wpro, Kemflo

USC009 4812 817 18406 Wpro, Kemflo x1 Filter na vodu

Náhradný vodný filter

od 45,99 €

Viac Info >

WLF-UKF01
PUR (PuriClean II), WaterFilterTree

WLF-UKF01 PUR (PuriClean II) WaterFilterTree x1 Chladničkový Filter

Náhradný vodný filter

od 33,99 €

Viac Info >

K32010CB
Universal, Microfilter

K32010CB Universal Microfilter x1 Vodný filter

Náhradný vodný filter

od 27,99 €

Viac Info >