Refrigerator Water Filter De_Dietrich DKA866X
De Dietrich DKA866X Fridge Filters

Uses:

Compatible filters:

External water filter


Remplacement Filters compatible with De Dietrich DKA866X fridges: