Refrigerator Water Filter De_Dietrich DKA869X
De Dietrich DKA869X Fridge Filters

Uses:

Compatible filters:

External water filter


Remplacement Filters compatible with De Dietrich DKA869X fridges: