Kvalita filtrov

 

1. NSF International certifikované vodné filtre

2. Co sa nachádza vo vnútri vodného filtra?

3. Dôležitosť prečo meniť vodné filtre

4. Filtrovaná voda vs Balená voda

 

NSF International certifikované vodné filtre
NSF Mark

NSF certifikácia znamená, že filter bol testovaný a certifikovaný podľa prísnych noriem v oblasti verejného zdravia a poukazuje na technické odborné znalosti pre spotrebiteľov, priemysel a regulačné orgány.

NSF označenie je jedným z najviac uznávaných certifikačných značiek po celom svete pri zabezpečovaní verejného zdravia, bezpečnosti a kvality životného prostredia.


NSF International

NSF International is The Public Health and Safety Company™, providing public health and safety risk management solutions to companies, governments and consumers around the world.
Since 1944, NSF International, an independent, not-for-profit organization, has been committed to making the world a safer place for consumers. For more than 60 years, NSF has been the trusted third-party testing organization for product manufacturers that deliver and treat drinking water.
NSF Standards are recognised by the American National Standards Institute (ANSI) and the equivalent organisation in the European Community, the Dutch Council for Certification (RvC). NSF has also received the distinction of being appointed a Registrar for the International Standards Organization (ISO) and a World Health Organisation (WHO) Collaborating Centre for Water Safety and Treatment.

Look for the NSF Mark / NSF-Certified or NSF-Listed water filter

The NSF Mark is your assurance that the product has been tested and certified, and that the product meets requirements of strict public health standards. The NSF Mark conveys that an independent, third-party organization (NSF) has determined that the product complies with the relevant Standard. The end result for you: assurance that the system will do what it says it will do.


For a system to become NSF certified, it must meet the following requirements:

 • Contaminant reduction claims are true;
 • The system does not add anything harmful to the water;
 • The system is structurally sound;
 • Advertising, literature and labelling are not misleading;
 • The materials and production processes don't change, giving you consistent product quality over time.

After NSF certifies or lists the product, NSF authorises the manufacturer of the product to use the NSF Mark on or in connection with the sale, use or distribution of that product.

NSF Standards 42 & 53 for Filter System Contaminant Reduction

These two standards are identical in their requirements for everything except contaminant reduction claims.


NSF/ANSI Standard 42:

 • Is for aesthetic claims on microbiologically safe water only;
 • Covers point-of-use (POU) and point-of-entry (POE) systems designed to reduce specific aesthetic or non-health-related contaminants (chlorine, taste and odour, and particulates) that may be present in public or private drinking water;
 • The most common technology addressed by Standard 42 is carbon filtration;
 • Chlorine reduction is broken down into classes that represent a certain level of Chlorine removal:
  Trieda I - 75% alebo viac zníženie chlóru
  Trieda II - 50% - 74% zníženie chlóru
  Trieda III - 25% - 49% zníženie chlóru
 • Particulate removal means the system removes particles of a certain size based on the following classes:
  Trieda I - Znižuje 85% častíc velkosti 0,5 až < 1 mikrón
  Trieda II - Znižuje 85% častíc velkosti 1 až < 5 mikrónov
  Trieda III - Znižuje 85% častíc velkosti 5 až < 15 mikrónov
  Trieda IV - Znižuje 85% častíc velkosti 15 až < 30 mikrónov
  Trieda V - Znižuje 85% častíc velkosti 30 až < 50 mikrónov
  Trieda VI - Znižuje 85% častíc velkosti 50 mikrónov a viac.

NSF/ANSI Standard 53:

 • Is for health claims on microbiologically safe water only;
 • Addresses point-of-use (POU) and point-of-entry (POE) systems designed to reduce specific health-related contaminants, such as lead, cyst, VOCs, turbidity, pesticides and herbicides, trihalomethanes (THM's) etc., that may be present in public or private drinking water;
 • The most common technology addressed by Standard 53 is carbon filtration;
 • Some products fall under the scope of both Standards 42 and 53 because they claim a combination of aesthetic and health claims;
 • Lead reduction demonstrates the system's ability to reduce the concentration of lead below the U.S. EPA Maximum Contaminant Level;
 • Cysts reduction indicates the system reduces the concentration of parasitic cysts by at least 99.95%. The cysts included in this claim are Cryptosporidium, Giardia, Toxoplasma and Entamoeba;
 • V.O.C. reduction means the system reduces the concentration of all of the following contaminants: Alachlor; Atrazine; Benzene; Carbofuran; Chlorobenzene; 2,4-D; o-dichlorobenzene; p-dichlorobenzene; Lindane ect. Some of these chemicals can be tested individually for performance claims;
 • Turbidity reduction means the system removes fine particulate matter that makes water appear cloudy to a level below the U.S. EPA Maximum Contaminant Level.

Most claims under both Standards 42 and 53 can be divided into two categories:

 • Chemická redukcia: zahŕňa chlór, VOC (prchavé organické chemikálie), pesticídy, herbicídy a kovy
 • Mechanická redukcia: zahŕňa cysty, zákal, azbest a častice

Viac informácií nájde na stránke www.nsf.org

 

späť horeČo sa nachádza vo vnútri vodného filtra?
Activated Carbon in Refrigerator Water Filters

Vodné filtre obsahujú aktívne uhlie ako filtračné médium. Aktívny uhlík ma schopnosť zachytávať /adsorbovať veľké množstvo chemických látok z vody. Medzi najčastejšie typy aktívneho uhlíka používané na filtráciu vody sú čierne uhlie, drevo a kokosová kora.


Aktívny uhlík

Aktívne uhlie je vlastne uhlík, ktorý obsahuje kladne nabité ióny. Na filtráciu vody v domácnostiach sa často používajú dva druhy aktívneho uhlia: granulované aktívne uhlie (GAC) alebo uhlíkové bloky. Všeobecne obidva typy uhlíkov sú veľmi účinné, ale uhlíkové bloky majú vyšší pomer odstraňovania kontaminácie z vody.

Na akom princípe funguje vodný filter?

Existujú dva základné mechanizmy, na základe ktorých aktívny uhlík odstraňuje nečistoty z vody, adsorpcia a katalytická redukcia.
Adsorpcia: zahŕňa akumuláciu molekúl na povrchu materiálu, v tomto prípade aktívneho uhlia.
Katalytická redukcia je proces, v ktorom záporne-nabité ióny cudzorodých látok (nečistôt) sú príťahované kladne nabitými iónmi z aktívneho uhlia. Organické zlúčeniny sú odstránené adsorpciou a dezinfekčné prostriedky, ako chlór sú odstránené katalytickou reakciou.

Funkcia

Filtre s aktívnym uhlíkom sú obvykle hodnotené podľa veľkosti častíc, ktoré sú schopné odstrániť, merané v mikrónoch, a všeobecne sa pohybujú od 50 mikrónov (najmenej účinný) až do 0,5 mikrónov (najúčinnejší). Dva najdôležitejšie faktory, ktoré ovplyvňujú účinnosť filtrácie aktívnym uhlím sú množstvo aktívneho uhlia v jednotke a čas, ktory nečistoty strávi v kontakte s ním. Všeobecne platí, čím väčšie množstvo kvalitného uhlia tým lepšia filtrácia.

Výhody

Filtre s aktívnym uhlíkom odstránujú / redukujú mnohé prchavé organické chemikálie (VOC), pesticídy a herbicídy, ako aj benzén, chlórované (vrátane rakovinotvorných by-produktov trihalometánov), radón, rozpúšťadlá a stovky ďalších umelých chemikálií nájdených v pitnej vode. Niektoré filtre s aktívnym uhlíkom sú mierne účinnejšie pri odstraňovaní niektorých, ale nie všetkých, ťažkých kovov. Okrem toho, filtre s husto kompaktovaným uhlíkovým blokom mechanicky odstránujú častice až do 0,5 mikrónu, vrátane Giardia a Cryptosporidium, zákaly a častice.

Nevýhody

Postupom času ako aktívny uhlík adsorbuje a zablokuje nečistoty z vody, znižujú sa jeho filtračné schopnosti a žiadne ďalšie nečistoty môžu byť adsorbované. Preto je dôležité meniť vodný filter každých šesť mesiacov (pokiaľ nie je uvedené inak), aby sa zabezpečila efektívna filtrácia vody. Aby sa zabránilo prenikaniu baktérii do vody a ľadu, je potrebné meniť vodný filter v časových intervaloch ako je uvedené od výrobcu.

 

späť horeDôležitosť prečo meniť vodné filtre
Importance of changing water filters

Vodné filtre majú mnoho rôznych tvarov a veľkostí, a pretože obsahujú filtračne médium, je potrebné ich meniť v pravidelných intervaloch. V súčastnosti, väčšina vodných filtračných patrónov obsahuje uhlíkové médium, ktoré napomáha redukovať množstvo nečistôt z vody.


Prečo sa musia meniť vodné filtre?

Vodné filtračné patróny všeobecne znižujú nečistoty vo vode jedným z dvoch spôsobov.
Najskor, vodné filtre odstránia niektoré nečistoty mechanicky, čo znamená, že nečistoty, ktoré sú fyzicky dostatočne veľke sú uväznení v póroch filtra. Ostatné nečistoty sa zadržia na povrchu filtračneho média. Tymto sa nakoniec plocha filtracneho médiá zaplni a žiadne ďalšie nečistoty nemôžu byť adsorbované.
Alebo póry filtra su natoľko upchaté, že voda nie je schopna sa efektívne pohybovať cez filter.
Aj keď je celkom ľahké rozpoznať pokles prietoku vody, nie je vsak ľahké spresnostou určiť, kedy plocha filtračného média bola zaplnená nečistotami a je potrebné vymeniť filter. Aby sa zabránilo prenikaniu baktérii do pitnej vody, je potrebné meniť vodný filter v časových intervaloch ako je uvedené od výrobcu.

Ako často by sa vodné filtre mali meniť?

Každý vodný filter má udelenú tzv. "Životnosť" od svojho výrobcu. Životnosť môže byť pre určená podľa početu litrov alebo podľa počtu mesiacov trvácnosti vodného filtra od jeho inštalácie. V záujme zabezpečenia optimálnej filtrácie na zníženie znečisťujúcich látok vo vode, filter by mal byť vymenený, keď sa skončí jeho Životnosť (odporúča NSF International)..


späť horeFiltrovaná voda vs Balená voda
Waste from plastic bottles

Hlavné výhody prečo mať filtrovanú vodu z chladničky sú:


 • Vždy mať čerstvo filtrovanú vodu a ľad;
 • Úspora nákladov na balenú vodu (ušetríte až 340 Euro za rok);
 • Úspora miesta, nemusíte skladovať balenú vodu;
 • Žiadny odpad z plastových fliaš v prospech životného prostredia;
 • Vyhnúť sa alergiám (nezávislý výskum naznačuje, že lesklý povrch plastu môže mať v skutočnosti škodlivé účinky pre spotrebiteľov;
 • Viete, aky druh kontaminantov vodný filter odstraňuje.

 

späť hore