Reklamácie

 

Spokojnosť zákazníka po každej objednávke na stránke Filter-Outlet je našou najvyššou prioritou.


Ak si prajete vrátiť / reklamovať tovar z akéhokoľvek dôvodu, môžete nás kontaktovať e-mailom do 15 dní po obdržaní tovaru. Prosím uvedte dôvod pre návrat a číslo Vašej objednávky.
Neprijímame / neakceptujeme vrátenie tovaru bez obdržania návratového lístku.


Pri predkladaní tovaru za účelom uplatnenia reklamácie, reklamovaný tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom (originálny obal tvoria komponenty pri dodávke tovaru), nesmie javiť známky používania a originálna faktúra musí byť priložená k vrátenému tovaru.
Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť balíka. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste spísať s prepravcom - kuriérskou službou - protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak balík aj napriek evidentnému poškodeniu obalu prevezmete, je to na Vašu vlastnú zodpovednosť, reklamácie z tohto titulu nebudú neskoršie uznané.


V prípade vrátenia peňazí je užívateľovi vrátená čiastka späť na jeho bankový účet, ak platil bankovým prevodom alebo späť na kreditnú kartu, ak platil kartou. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa Filter-Outlet zaväzuje o preplatenie celkovej ceny vašej objednávky (mínus poštové poplatky a prípadne doplnkové poplatky ak treba uplatniť) v lehote 15 dní odo dňa vrátenia tovaru.

 

Tovar nezodpovedá objednávke

1. Kontaktujte nás emailom, uvedte číslo Vašej objednávky, a názov/číslo modelu chybne dodaného tovaru.
2. Dodáme Vám správny tovar (na naše náklady), a uhradíme poštovné poplatky za vrátenie nesprávneho tovaru.


Poznámka:

 • Neakceptujeme vrátenie tovaru bez obdržania návratového lístku.
 • Reklamovaný tovar musí byť vrátený do 7 pracovných dní od odo dňa obdržania návratového lístku. Neprijímame vrátený tovar po uplynutí tejto doby.

 

Tovar je poškodený alebo chybný

1. Kontaktujte nás emailom, uvedte číslo Vašej objednávky a podrobný popis poškodenia pre obdržanie návratového lístku.
2. Dodáme Vám náhradný tovar (na naše náklady) alebo vrátime peňazie za poškodený tovar, akonáhle prijatý reklamovaný tovar bol skontrolovaný.


Poznámka:

 • Všetky pohľadávky na poškodený tovar musia byť podané do 48 hodín od dňa doručenia tovaru zákazníkovi. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.
 • Je potrebných 5 až 7 pracovných dní na preverenie reklamovaného tovaru po jeho obdržaní.
 • V prípade neoprávnenej reklamácie (vrátenia poškodeného tovaru), bude tovar vrátený späť kupujúcemu na jeho náklady alebo ak kupujúci odmietne, tovar bude po dvoch týždnoch zničený z dôvodu nepredajnosti.

 

Stratené zásielky

Ak Vám tovar nie je doručený v lehote ako je uvedené na našich stránkach, počkajte dalšie 3 pracovné dni, predtým ako nás kontaktujete ohladom stratenej zásielky.


1. Kontaktujte nás emailom a uvedte číslo objednávky.
2. Preveríme Vašu zásielku a v prípade potreby sa obrátime na prepravnú spoločnosť.
3. Ak naša prepravná spoločnosť potvrdí, že balík bol stratený (može to trvať 10 až 20 pracovných dní), dodáme Vám nový tovar na naše náklady.

 

Chcete vrátiť objednávku / tovar

1. Kontaktujte nás emailom, uvedte číslo Vašej objednávky a dôvod pre vrátenie tovaru.
2. My Vám pošleme e-mail s pokynmi a s návratovým lístkom.


Pri predkladaní tovaru za účelom reklamácie musia byť splnené nasledovné podmienky zo strany reklamujúceho:

 • Zákazník nás musí kontaktovať do 15 dní od obdržania tovaru.
 • Reklamovaný tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom (originálny obal tvoria komponenty pri dodávke tovaru).
 • Odporúčame Vám zásielku poslať doporučene.
 • Návrat výrobku je na vlastné náklady zákazníka.
 • Poštovné poplatky sú nevratné.
 • Vzhľadom na charakter výrobku, 15% doplnkový poplatok bude dedukovaný z ceny zaplatenej za príslušný tovar. Poplatok slúži na pokrytie inšpekcie / overenie produktu, či tovar môže znovu vstúpiť na náš sklad a je schopný ďalšieho predaja.
 • Reklamovaný tovar musí byť vrátený do 7 pracovných dní od odo dňa obdržania návratového lístku.

 

Sedemdňová lehota na vrátenie tovaru bez udania dôvodu

Podľa právnych predpisov EÚ, zákazníci členskych štátov EÚ majú právo na zrušenie objednávky do štrnástich (14) pracovných dní odo dňa doručenia objednávky (predaj realizovaný na diaľku) a to bez udania dôvodu a bez sankcie, okrem nákladov na prepravu. V tejto lehote nám môžete výrobok zaslať späť na vlastné náklady, spolu s faktúrou a podpísaným návratovým lístkom.


1. Kontaktujte nás emailom a uvedte číslo Vašej objednávky.
2. My Vám pošleme e-mail s pokynmi a s návratovým lístkom.


Pri predkladaní tovaru za účelom uplatnenia reklamácie do 14 dní musia byť splnené nasledovné podmienky zo strany reklamujúceho:

 • Zákazník nás musí kontaktovať do 14 dní po obdržaní tovaru.
 • Reklamovaný tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom (originálny obal tvoria komponenty pri dodávke tovaru).
 • Odporúčame Vám zásielku poslať doporučene (tovar nám prosím zašlite poštou alebo inou dopravnou spoločnosťou).
 • Návrat výrobku je na vlastné náklady zákazníka.
 • Poštovné poplatky sú nevratné.
 • Reklamovaný tovar musí byť vrátený do 7 pracovných dní od odo dňa obdržania návratového lístku. Reklamovaný tovar, ktorý obdržíme po 7 pracovných dňoch bude zničený a tým strácate nárok na vrátenie peňazí.

 

Výmena tovaru

1. Kontaktujte nás emailom, uvedte číslo Vašej objednávky, číslo modelu filtra a množstvo, za ktoré chcete vymeniť.
2. My Vám pošleme e-mail spolo s pokynmi a s návratovým lístkom.


Výmena tovaru môže byť iba v rámci dostupných zásob.

1) Ak cena výmenneho tovaru je vyššia než pôvodne objednaného, Filter-Outlet Vám zašle žiadosť o zaplatenie rozdielu v cene cez PayPal alebo bankovým prevodom.

2) Ak cena výmenneho tovaru je nizšia než pôvodne objednaného, Filter-Outlet Vám vráti rozdiel z ceny.


Vo všetkých prípadoch, poštovné poplatky pre zaslanie vráteného ako aj nového tovaru budú hradené zákazníkom (bezľavové prepravné sadzby sú platné).

 

Tovar, ktorý nepodlieha reklamácií:
 • Tovar nevrátený v stave, v akom bol doručený.
 • Tovar, ktorý javí známky používania (vrátane väčšej hmotnosti a vyššej vlhkosti).
 • Tovar, ktorého vada vznikla neodbornou alebo chybnou inštaláciou výrobku.
 • Tovar, na ktorý ste napožiadali obdržať návratový lístok.
 • Tovar, ktorý ste obdržali pred viac ako 15 dňami odo dňa doručenia.
 • Tovar, ktorý obdržíme po 7 pracovných dňoch odo dňa obdržania návratového lístku.

 

späť hore